Wysłuchanie pt. „MŚP – konkurencyjność i możliwości działalności gospodarczej”. Panel 3 cz.IIP. Toia: Niezmiernie ważna jest ocena jakościowa i ilościowa sieci EEN. W niektórych krajach ta sieć działa gorzej i trzeba ją rozwijać.

Ekspert komisji: Sieć EEN jest ważna i należy się upewnić czy priorytety biznesowe nie zostały pominięte. Trzeba się zastanowić w jaki sposób zaangażować lokalne ośrodki badawcze, władze oraz przedsiębiorców w celu polepszenia współpracy. EEN powinno stanowić rodzaj platformy wzmacniającej i rozwijającej współpracę. Mikroprzedsiębiorstwa też mogą działać na poziomie międzynarodowym. Należy stworzyć sprawiedliwe warunki dotyczące reżimów finansowych, także w krajach trzecich.

Ekspert komisji: Europejska Służba Działań Zewnętrznych musi pracować na ułatwieniami w otrzymywaniu wiz, gdyż jest to konieczność. Ważne są działania na rzecz uznawania kwalifikacji zawodowych. Podwójne opodatkowanie uzgodniono na zasadzie umowy bilateralnej. MŚP maję potrzebę działań na poziomie międzynarodowym. Innowacje idą w parze z technologią i badaniami. Izby handlowe są bardzo potrzebne i mogą wiele zrobić.

A. Lau: System Internacjonalizacji ma braki. Bardzo ważna jest redukcja obciążeń administracyjnych dla wszystkich podmiotów. Struktury wsparcia pełnią ważną rolę. Izby handlowe bardzo poważnie traktują kwestię uznawania dyplomów. Ważne jest wsparcie polityki handlowej na rynku wewnętrznym. Trzeba pracować nad spójnością struktur.

Ekspert komisji: Osoby pracujące w MŚP są zbyt obciążone procedurami administracyjnymi. Należy też rozwiązać problem wysokich kosztów energii.

Ekspert komisji: EEN działa dobrze w niektórych krajach, ale w większości krajów członkowskich się nie sprawdza. Nie odzwierciedla różnorodności struktury biznesowej poszczególnych państwach. EEN powinno pokrywać się z najbardziej reprezentatywnymi strukturami biznesu UE.

Ekspert komisji: Wymogi biurokratyczne i administracyjne są przytłaczające. Wobec przedsiębiorców trzeba używać prostego języka. Im prostsze procedury i przekaz informacji tym bardziej są zrozumiałe dla obywatela.

Ekspert komisji: Proponując akt ustawodawczy trzeba uwzględnić jaki wpływ będzie on miał na przedsiębiorców w UE.

Ekspert komisji: Promocja handlu bardzo dużo kosztuje. Rynek UE musi być prosty i ułatwiający działanie dla MŚP. Trzeba dbać o system wsparcia firm.

Komisja Europejska: Potrzebne są usprawnienia w sieci EEN. Warunki dla EEN są bardzo dobre. Zauważalny jest duży poziom zadowolenia użytkowników EEN. EEN stosuje procedury ułatwiające przedsiębiorcom udział w sieci.

P.Rubig: W UE potrzeba więcej produktów i usług kupowanych przez konsumentów UE i na całym świecie. Finansowanie narodowe musi uzupełniać finansowanie europejskie. Niezmiernie ważne są też gwarancje.

J. Creutzmann: Musi być jasne rozróżnienie pomiędzy programami Horyzont 2020 i Cosme. Obowiązki sprawozdawczości powinny być minimalne. Transfer biznesu szansą na utrzymanie przedsiębiorstw i miejsc pracy.