Wysłuchanie pt. „MŚP – konkurencyjność i możliwości działalności gospodarczej”. Panel 1 cz.IA. Sartori: Komisja ITRE poświęca dużą uwagę sprawom i kondycji MŚP.

Ekspert komisji: W czasie kryzysu dużym problemem staje się niedopuszczenie do upadków MŚP, które są kręgosłupem gospodarki UE. Ważnym narzędziem w tym pomagającym jest program Cosme. Obecnie pomagamy w wymianie doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami. Mamy 18 klastrów innowacyjności. W ramach programu Cosme jest stosowany transfer innowacyjności. Utworzono Enterprise Europe Network, której zadaniem jest łączenie przedsiębiorców i przekazywanie informacji. Jednakże firmy nie zawsze wiedzą jak wygląda finansowanie i kto jest ich partnerem w zdobyciu finansowania. Tylko 4,5% budżetu jest przeznaczona na najważniejsze działania. Dobrą praktyką jest działalność na poziomie regionalnym. Ważnym czynnikiem są gwarancje kredytowe. Należy pamiętać, że nie tylko banki finansują MSP. Trzeba kłaść nacisk na finansowanie badań i innowacyjności. Potrzebne są instrumenty współpracy oraz lepsza koordynacja pomiędzy izbami handlowymi. Niezmiernie ważne jest doradztwo dla przedsiębiorców. Trzeba rozwijać i wzbogacać EEN. Przedsiębiorcy tworzący MŚP wskazują, że najlepszym kierunkiem są uproszczenia na wszystkich płaszczyznach.

Ekspert komisji (Członek Mediolańskiej Izby Handlowej): Program Cosme jest bardzo ważnym czynnikiem wzmacniającym konkurencyjność MŚP. Ostatnimi laty MŚP borykają się także z problemami ze strony konkurencji azjatyckiej. Środki finansowe dla przedsiębiorstw powinny być łatwo dostępne. Nie można zapominać, iż mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające poniżej 10 osób, najbardziej boleśnie odczuwają wszystkie problemy. Trzeba wywierać presję na banki, mającą na celu ułatwienie finansowania MŚP. Obecna definicja MŚP dotycząca obrotów firmy, które powinny być mniejsze od 50 mln € jest niewystarczająca. Wiele firm z MŚP ma wyższe obroty. W celu lepszego przepływu informacji trzeba tworzyć sieci współpracy. Mikroprzedsiębiorstwa musza uczestniczyć w projektach dających wartość dodaną. Takie firmy powinny też współpracować ze sobą. Inwestycje powinny przełożyć się na konkretne wyniki finansowe. Jest wiele cennych inicjatyw, ale brakuje woli politycznej. Należy włączyć do współpracy narodowe izby handlowe oraz uniwersytety. Finansowanie powinno dotyczyć innowacyjności, w przeciwnym razie nie zachowamy konkurencyjności wobec innych gospodarek. Zadaniem izb handlowych i przemysłowych jest tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości. Powinno się wspierać przedsiębiorstwa działające na rynku nano i biotechnologii. Trzeba wspierać internacjonalizację gdyż to pozwala na współpracę
międzynarodową z prawdziwego zdarzenia. Rozwój UE zawdzięczamy eksportowi do krajów dynamicznie się rozwijających.

P. Rubig: Programy na rzecz wspierania i rozwoju potrzebują nowych ram. MŚP są niezmiernie ważne i trzeba je wspierać. Kapitał wysokiego ryzyka ciągle jest mało obecny w finansowaniu MŚP. To MŚP tworzą miejsca pracy, dlatego nie można odbierać im finansowania. Mimo zwiększenia środków, ciągle jest za mało pieniędzy dla MŚP. Wymogi kapitałowe dla banków zostały podniesione. Trzeba stworzyć możliwość tworzenia partnerstw publiczo-prywatnych.