Wysłuchanie pt. „MŚP – konkurencyjność i możliwości działalności gospodarczej”. Panel 1 cz.IIJ. Creutzmann: Należy zmniejszać i likwidować obciążenia biurokratyczne. Niezmiernie ważne jest uatrakcyjnienie finansowania dla mikroprzedsiębiorstw. Gwarancje w wysokości 150 tyś. € są zbyt niskie. Należy podwyższyć udział finansowania przez banki i zwiększyć kwotę finansowania. Środki z programu Cosme nie są wystarczające. Potrzebna jest debata i skuteczne działania wpierające MŚP.

J. Audy: MŚP są podstawą wzrostu gospodarczego. Należy zwiększać konkurencyjność MŚP. Trzeba sprawdzić czy MŚP działają wydajnie w odniesieniu do wydajności pracy na jednego pracownika. Izby handlowe i przemysłowe powinny odgrywać większą rolę w transferze MŚP z jednego kraju do innego. W byłych krajach komunistycznych płaca minimalna w wysokości 200 € jest drastycznie niższa niż w krajach tzw. „starej Unii”.

P. Toia: Potrzebny jest nowy budżet dla programu spójności. Nie ma pewności czy nowe instrumenty się sprawdzą. Trzeba przeanalizować jakie są zależności pomiędzy kredytodawcami na poziomie światowym i lokalnym.

Ekspert komisji: Potrzebna jest lepsza współpraca pomiędzy PE i KE w temacie finansowania MŚP. Niezbędna jest większa różnorodność tego finansowania. To jeden z wielu elementów, które mogą wesprzeć MŚP. Firmy cierpią z powodu problemów z doradztwem oraz z powodu nadmiernej biurokracji. MŚP potrzebują partnerów w postaci izb handlowych. Ważna jest otwartość i współpraca. Obecna definicja MŚP jest „sztywna” i nie odpowiada rzeczywistości. Definicja wysokości obrotów oraz ilości zatrudnianych pracowników jest przestarzała. Trzeba wspierać inicjatywy takie jak Biznes-transfer bo obecnie nie cieszą się one zaufaniem. Rynek wewnętrzny UE jest naszym największym sprzymierzeńcem.

Ekspert komisji: Biurokracja bardzo obciąża konkurencyjność przedsiębiorców i regionów. Dobrym pomysłem są strefy bezcłowe (Free zone) i trzeba wzmacniać tego typu inicjatywy. Należy odciążać koszty podatkowe ciążące na pracy i innowacyjności. Trzeba stworzyć jednolite reguły dla wszystkich członków UE. Dużym problemem jest wolnodziałający wymiar sprawiedliwości. Ważna jest budowa solidnych baz rynkowych. Największym jednak problemem MŚP jest zdobycie finansowania w postaci kredytów.