Wkład spółdzielni w przezwyciężenie kryzysu przedsiębiorczośćSprawozdawca P. Toia: Ważne by robić biznes, który będzie pamiętał o tym, że nie tylko zysk jest ważny, ale także to, co można dać innym. Chodzi o miejsca pracy, wzrost. Spółdzielnie potrzebują instrumentów. Ważna jest ich rola w czasie kryzysu. Spółdzielnie przemysłowe mogą być dobrym pomysłem, to 5% PKB. Dane pokazują również, że spółdzielnie oparły się kryzysowi. Można w nich zaobserwować wzrost. Spółdzielnie mogą być formą transformacji przedsiębiorstw, które są w kryzysie. Są alternatywą wobec bankructwa.

A. Cancian: W czasie kryzysu jest to duża szansa. Niektóre ułatwienia mogą być bodźcem. Praca w sposób kolektywny może dać dobry sygnał. Trzeba jednak pamiętać, aby ten system nie kwestionował zasad przedsiębiorstwa. Trzeba uważać by pod maska spółdzielczości nie ukrywać konkurencyjności.

V. Prodi: Ważna jest kwestia kapitalizacji. Ważne by przedstawiciele spółdzielni współpracowali z politykami. To pomoże by spółdzielnie były zarządzane zgodnie z zasadami przedsiębiorczości.

Komisja Europejska: Szanse spółdzielni z innymi spółkami są równe. Komisja jest w stanie pomóc we wdrażaniu działań, aby rozwiązać tą kwestie tak, by była korzystna dla wszystkich.

Sprawozdawca: P. Toia: Ważna jest polityka na rzecz wzrostu w przemyśle, oraz na rzecz zwiększenia ilości miejsc pracy.