W jaki sposób Unia Europejska może przyczynić się do zapewnienia warunków sprzyjających tworzeniu miejsc pracy w istniejących i nowo powstających przedsiębiorstwach? cz.IIV. Ford: To niezwykle ważny temat, o którym obecnie się dyskutuje. Mówiło się o znaczeniu redukcji biurokracji. KE wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, by wskazały na 10 krytycznych aktów ustawodawczych. Trzeba w tych 10 tematach zmniejszać obciążenia formalne. Trzeba tu oczekiwać konkretnych działań. Ważne, że UE podjęła inicjatywy, ale trzeba dostrzegać i wspierać także działania krajowe, które pomagają firmom w finansowaniu. Należy uwolnić działania, finansowanie firm także ze źródeł prywatnych. Niektóre państwa członkowskie zaczynają wychodzić z problemu bezrobocia. Irlandia być może wyjdzie z recesji, w Wielkiej Brytanii stworzono około 1 mln miejsc pracy w sektorze prywatnym, powstało 300 firm. KE musi trzymać się swych inicjatyw w zakresie mądrego i nie obciążającego prawa. Przyglądać się trzeba krajom będącym wzorcem działań  w kryzysie. Pytanie zasadnicze, czy trzeba teraz przegłosować dyrektywę o czasie pracy? Czy to teraz jest istotne?

A. Vidal – Quadras: Trzeba pokreślić jak należy promować ducha przedsiębiorczości od młodego wieku. To firmy tworzą miejsca pracy, nie państwo. Wypada cały czas pamiętać o małych i średnich przedsiębiorstwach, gdyż to one stanowią kręgosłup gospodarczy Europy.

V. Prodi: Przede wszystkim rzecz, która trzeba zagwarantować, to dostęp do kredytu. Ważny jest również dostęp do wiedzy i ochrony patentów. Przydatne jest także sprawne partnerstwo publiczno – prywatne i wspólne przedsięwzięcia (joint entertainmnet), które tworzyły miejsca pracy w dziedzinie wysokich technologii. Powinno się bardziej zgłębić system odpowiedzialności przedsiębiorstw, zdolności tworzenia i utrzymywania miejsc pracy.

M. Ulvskog: Sprawozdawca, nie uczynił tego, co robiło wielu posłów, tzn. nie starał się tworzyć specjalnej strefy dla małych firm, tak by chronić je w zakresie stosowania, np. praw pracowniczych. Było wiele sprawozdań, gdzie mówiono o zwolnieniu ze stosowania tych przepisów, co wiązałoby się jednak z większym narażeniem pracowników tychże podmiotów.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej: Większość prac wdrożeniowych, spoczywa na KE, a także na regionach i państwach członkowskich. Kwestie te będą dyskutowane w ramach przyszłych funduszy. We wrześniu przewodniczący M. Barosso powtarzał, że trzeba wspierać politykę przemysłową, przez lepsze zarządzanie i regulacje, przeglądy, jak przepisy wpływają na długofalową konkurencyjność. Na pewno KE musi podjąć problem biurokracji, który staje się sporym ciężarem.