Sprawozdanie delegacji komisji ITRE z wizyty w Korei Południowej i Japonii (26 – 30 sierpnia 2013 r.) przedsiębiorczośćAmelia Sartori – przewodnicząca delegacji: Delegacja udała się na półtoradniowy pobyt do Korei, podczas którego była okazja zwiedzania zakładów firmy Samsung i zapoznania się z ogromnym znaczeniem tego przedsiębiorstwa na skalę Korei, a także jego oddziaływania na cały świat. Spotkano się także z Komitetem Zgromadzenia Regionalnego, przedstawicielami Ministerstwa Przemysłu, Badań Naukowych i Rozwoju Regionalnego. Rozmawiano na temat wzrostu zatrudnienia, poruszono również kwestie handlu międzynarodowego, a także podsumowano wymianę handlową miedzy Koreą a UE. W Japonii odbyło się szereg spotkań przedstawicieli PE, z zespołem badawczym, niezależnej komisji zajmującej się katastrofą w Fukushimie. Pan Tanaka, który kilkukrotnie zabierał głos podczas posiedzeń ITRE, opowiadał o zapotrzebowaniu Japonii na energetykę, jako importera. Stwierdzono wiele podobieństw między programem badawczym Japonii, a Horyzontem 2020. Spotkano się także z przedstawicielami samej elektrowni. Rozmowy pozwoliły na określenie możliwości rozwoju współpracy między Europą i Japonią w zakresie badań naukowych, w tym także w zakresie energetyki jądrowej i bezpieczeństwa jądrowego. Odbyło się także spotkanie z przedstawicielami Ośrodka Kontroli Bezpieczeństwa Jądrowego oraz Komisją zajmującą się badaniami jądrowymi. Była także możliwość spotkania się z byłym premierem Japonii Naoto Kan’em, który przedstawił punkt widzenia na temat działania japońskiego sektora energetyki. Ze strony japońskiej, wyrażono zainteresowanie tym, co dzieje się i czym zajmuje się Komisja ITRE. We wnioskach podtrzymać można, iż wizyta była pouczająca i przydatna.