Spółka leasingowa przedsiębiorczośćDepartament tematyczny A: W dniu dzisiejszym konsumenci są bardziej zainteresowani używaniem danych towarów a nie ich posiadaniem. Chcemy, aby we wszystkich obszarach nasze towary były jak najbardziej wydatne. Przyjrzano się koncepcji spółki leasingowej, gdyż szerzą się tutaj nowe relacje. Miedzy konsumentami a producentami tworzą się nowe modele przedsiębiorczości i   modele biznesowe, które zmieniają nasze podejście do towarów. Zwiększona odpowiedzialność producenta może prowadzić do lepszej koncepcji produktów, wydłużenia ich cyklu życia. Jak również może prowadzić do większej chęci recyclingu i przetwarzania towarów. W przypadku spółki leasingowej celem nadrzędnym są potrzeby klienta, a nie sam akt sprzedaży. Konsumenci są bardziej nastawieni dzisiaj na usługi. Mamy 3 typy systemów: strategie nastawione na produkt, w tym przypadku konsument nabywa dany produkt i jest jego właścicielem, ale dodatkowe usługi są zapewnione (np. usługi naprawcze).

Druga strategia to strategia nastawiona na użytkownika, czyli użytkownik zakupuje prawo do użytkowania danego towaru natomiast to producent ma prawa do tego produktu. Trzecia strategia to strategia nastawiona na rezultaty. Producent dalej jest właścicielem danego produktu a konsument korzysta tylko z usług. Im większe jest nastawienie na usługi tym lepiej. Trzeba pamiętać, że instrumenty opierające się na rynku mają bardzo duży potencjał. Leasing może prowadzić do rewolucji, przełomu w naszym społeczeństwie. W ten sposób będziemy mogli lepiej wykorzystywać surowce, jest to podejście bardzo innowacyjne, które wesprze naszą przewagę konkurencyjną. Źle wprowadzane modele leasingowe mogą prowadzić do zwiększenia zużycia energii i surowców. Potrzeba nam opracowania nowego typu podejścia, należy dokonać oceny istniejących i przyszłych mechanizmów. Trzeba dalej podążać ścieżką badań i rozwoju.