Rynki instrumentów finansowych i uchylenie dyrektywy 2004/39/WE (wersja przekształcona) cz.I przedsiębiorczośćSprawozdawca: Holger Krahmer Rozporządzenia MIFIT i MIFIR wprowadzają przepisy regulacyjne rynek i eliminują ryzyko systemowe na rynkach finansowych. Trzeba zmniejszać ryzyko spekulacji.

Należy dopracować następujące tematy: – kto i na jakich warunkach nie musi być objęty obowiązkiem stosowania dyrektywy – w jakim zakresie (na jakich warunkach) firmy nie zajmujące się produktami finansowymi i transakcjami typu „futures” mają być wyłączone

Skupiamy się na firmach, które nie kupują surowców w celu spekulacji tylko w celu wykorzystania ich i dalszej obróbki. Chodzi o stabilność dostaw i ceny za towary. Takie firmy mogą być wykluczone z obowiązku stosowania dyrektywy MIFIT. Banki handlują produktami finansowymi i potrzebują innych mechanizmów nadzoru. W przypadku firm czysto handlowych jest inaczej. Wprowadzenie obowiązku nadzoru obniżyłoby konkurencję. Małe firmy nie poradzą sobie z zabezpieczeniem ryzyka i będą to musiały zlecić bankom. Potrzeba stworzyć definicję programów „FORWARD”, które polegają na rozliczaniu materialnemu (surowcowemu). Takie programy powinny być wyłączone z obowiązywania dyrektywy. Przedsiębiorstwa z branży energetycznej działające na rynku UE nie są bankami i nie powinno się ich traktować tak samo jak banki. Takie firmy nie będą spekulować i grać ceną towaru. Takie firmy należy traktować odmiennie od banków. Nie można przeregulować naszych przepisów i stosować ich do tych, firm które nie są bankami. Istotne jest spojrzenia z punktu widzenia gospodarki rynkowej.

I. Kalfin: Musimy się skupiać na podmiotach nie zajmujących się działalnością finansową. Dla nich ryzyko systemowe jest minimalne. W niektórych sytuacjach może dojść do akumulacji instrumentów i akumulacji ryzyka nie dla samego podmiotu, ale dla partnerów w/w firm. Dlatego musimy być bardzo ostrożni jeśli chodzi o wyłączenia dla tych podmiotów. W rozporządzeniach REMIT jest mowa o polityce energetycznej. Rozporządzenia MIFIT i MIFIR mają charakter dużo bardziej horyzontalny. Trzeba przyjrzeć się temu co już zostało ustalone, a co pozostało do ustalenia. Rozporządzenia MIFIT i MIFIR muszą być kompatybilne z poprzednimi ustaleniami PE. Limity pozycji powinny być utrzymane, ale trzeba ułatwić podmiotom niefinansowym odwoływanie się do tego typu instrumentów. Należy dopracować wszystkie elementy rozporządzenia.

H. Reul: Handel produktami energetycznymi nie powinien podlegać tej dyrektywie. Ten handel nie ma służyć spekulacji. W dyrektywie MIFIT 2 definicja działalności pobocznej wymaga doprecyzowania. MŚP dostarczające energię nie mogą odczuć negatywnych skutków. Popieram opinię sprawozdawcy.