Ramy ładu korporacyjnego dla europejskich przedsiębiorstw przedsiębiorczośćSprawozdawca Lena Kolarska-Bobińska: Komisja Europejska powinna stworzyć listę spółek, które nieprawidłowo stosują ramy ładu korporacyjnego. Organy krajowe powinny pociągać do odpowiedzialności sądowej dyrektorów, członków rad nadzorczych przedsiębiorstw, które nie przestrzegają ram ładu korporacyjnego. Jedna osoba nie powinna piastować stanowisk w wielu spółkach. Powinna być zachowana równowaga płci w radach nadzorczych.

F.Angelis: Potrzebny jest rzetelny ład korporacyjny. Ważna jest kwestia przejrzystości i rozwiązywanie konfliktów. Potrzebna jest budowa relacji zaufania. Należy wprowadzić sankcje i nagrody.

H.Webber: Przedsiębiorstwa wypłacają dywidendy kosztem innych udziałowców. Równowaga płci powinna zostać zachowana.

G.Hokmark: Powinno się zwiększyć odpowiedzialność właścicieli przedsiębiorstwa. Nie warto przygotowywać nowych legislacji, gdyż już istniejące są korzystne. Potrzeba przejrzystości, ale nie można mieć jednego modelu, gdyż prawo spółek jest różne w różnych krajach. W zarządach przedsiębiorstw pracują ludzie o różnym stopniu doświadczenia. Ważna jest równowaga płci, ale przede wszystkim trzeba brać pod uwagę kompetencje. Trzeba uwzględniać również element tradycji w różnych krajach.

J.Henin: W krajach członkowskich występują różne doświadczenia, dlatego powinniśmy się skupić na wymaganiach przedstawionych przedsiębiorstwom. Pracownik może mieć przekazywane informacje przez pracodawcę, ale wiedza ta nie może być ogólnie dostępna. Tylko sąd może podejmować decyzję w zakresie odtajnienia takich informacji. Przepisy te powinny być stosowane równo przez wszystkich.

H.Krahmer: Przedsiębiorstwa powinny podejmować ryzyko biznesowe na własną odpowiedzialność. Nie powinno być limitów płci. Najważniejsze jest doświadczenie i dobre zarządzanie przedsiębiorstwem. Firmy nie powinny kierować się tylko i wyłącznie dobrem akcjonariuszy.

Przedstawiciel Komisji: Komentarze przedstawione przez posłów zostaną uwzględnione a przygotowana propozycja sprawdzi się w całej Europie.

Sprawozdawca L.Kolarska-Bobińska: Nie można zostawić gospodarki i przedsiębiorstw samym sobie. Błędem było pozostawienie banków bez kontroli. Struktura własnościowa przedsiębiorstw jest często niejasna i rozproszona. Ważna jest transparentność, ale trzeba zmusić właścicieli do pewnych działań. Kobiety wymagają wsparcia i jeśli uda się to osiągnąć, będzie to dużym sukcesem.