Przyznawanie umów koncesyjnychSprawozdawca: W. Langen : Dyrektywa w sprawie przyznawania koncesji była zbędna. Trzeba wskazać znaczenie koncesji. 60% umów w partnerstwie prywatno-publicznym tworzonych jest na zasadach koncesji. Od usług po budowy. W koncesjach mamy dwustopniowe postępowanie, ogólny obowiązek przetargowy w przypadku zamówień powyżej 5 mln. € w dla usług budowalnych i od 2,5 mln. € do 5 mln € w dla innych usług. Wartość progowa powinna być obniżona do 2,5 mln. € dla wszystkich, dzięki czemu zniknie podwójne zgłaszanie. Należy doprecyzować pojęcia prawne. Trzeba uważać na manipulacje – chodzi o publiczne pieniądze. Komisja zaproponowała włączenie całkowitego kosztu życia, kwestie emisji i zmiany klimatyczne. To się nie wiąże z kwestią koncesji Przedsiębiorstwa prawa publicznego i ich stosunek do koncesji, tzw. działania In House muszą być zredukowane. Nie powinno się ich jednak zakazywać. W tym temacie też są  niejasne pojęcia prawne. Takie powiązane przedsiębiorstwa powinny mieć przynajmniej 10% udziału. W kwestii przepisów prawa unijnego – Ci którzy naruszają prawo powinni być wyłączeni z procesu koncesyjnego. Natomiast nie powinno się wykluczać ich w odniesieniu do układów zbiorowych.

J. Merkis: Należy usunąć biurokrację, wszystko ułatwić. Martwi mania komisji dotycząca CO2. Potrzebujemy jednolitych ram prawnych dla koncesji, ale potrzebna jest też elastyczność. Nie można iść w szczegółowość. Ważne są cele, trzeba uważać, aby nie było to zbyt skomplikowane. Nie powinniśmy zmniejszać progu z 5 mln. € do 2,5 mln. €. Wyższy próg wspiera MŚP.

Komisja Europejska: Ważne by pułap był wyższy. To ogranicza koszty administracyjne. Istotne jest uproszczenie i pewność prawna. Część przepisów znajduje się w dokumentach dotyczących zamówień publicznych. Ważna jest kwestia definicji koncesji.

Sprawozdawca: W. Langen : Kwestie progowe są jeszcze do przeanalizowania. Są poprawki dotyczące MŚP.