Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014-2020) cz.IVB. Bendtsen: Dobrym pomysłem jest zbliżenie programów. Należy ułatwić dostęp dla MŚP dla kapitału, nie zapominając o kluczowych celach. Trzeba zwiększać budżet na te programy. Są branże posiadające większy potencjał niż turystyka. Należy jak najlepiej wykorzystywać fundusze. Banki nie chcą pożyczać pieniędzy firmom z sektora MŚP. Tylko 30% MŚP uzyskuje pożyczki. Trzeba wykorzystywać efekt dźwigni. Istotnym utrudnieniem, z którym trzeba walczyć są obciążenia administracyjne i biurokratyczne. Program COSME nie może obejmować krajów EFTA gdyż budżet na ten program jest za mały. To pieniądze naszych podatników i powinny być wykorzystywane na rozwój przedsiębiorstw w UE.

P. Rubig: Kluczowym pytaniem jest: jak przezwyciężyć kryzys i spadek zatrudnienia? Nie można rekapitalizować banków czy państw kosztem MŚP. Środki trzeba przeznaczyć na projekty najbardziej produktywne. W przeważającej większości to młodzi (nowi) przedsiębiorcy tworzą nowe miejsca pracy. Trzeba się zastanowić nad redukcją długów. Przedsiębiorców musi być stać na płacenie pracownikom wysokich pensji. Musi istnieć premia ryzyka dla przedsiębiorców podejmujących ryzyko finansowe. Małe firmy przegrywają z globalizacją. Trzeba je wspomagać. EIT został stworzony by krzewić wiedzę i konkurencyjność przedsiębiorców w UE.

J. Merkies: Trzeba doprecyzować powiązanie pomiędzy programami COSME i Horyzont 2020. Należy sprawdzić jak program COSME działa dla MŚP. Niektóre reguły utrudniają dostęp do finansowania. Trzeba usuwać bariery i utrudnienia, a nie tylko skupiać się tworzeniu nowego prawa.

A. Niebler: Najważniejszym tematem dla MŚP jest kapitał ryzyka. Warto zachęcać państwa członkowskie do wprowadzania ulg dla MŚP. Trzeba skupić się na działaniach widocznych i skutecznych dla MŚP. Zazwyczaj zanim pewne rozwiązania zaczną działać mija kilka lat. PE liczy na pomoc oraz współprace w tworzeniu i unowocześnianiu programów dla MŚP. Siła UE jest w MŚP. Należy pamiętać o wspieraniu kobiet przedsiębiorców. Niezmiernie ważne są uproszczenia i ułatwienia procedur.

E. Herczog: Działania prowadzone przez UE powinny być oparte na działaniach państw członkowskich. Trzeba uwolnić potencjał wzrostu dla MŚP. Większość przedsiębiorstw MŚP jest niedofinansowana. Ważne jest prowadzenie szkoleń. Rozwój MŚP na płaszczyźnie międzynarodowej utrudniają obciążenia biurokratyczne.

J. Audy: Przepisy w niektórych krajach UE są zbytnio skomplikowane. MŚP nie są wystarczająco duże, aby mogły konkurować na ryku światowym. Trzeba walczyć o mikroprzedsiębiorców. Dialog społeczny zwiększa konkurencyjność.

W. Langen: Komisja Europejska od lat 90-tych nie zmieniła interpretacji definicji MŚP. Od 15-tu lat środki EBC nie są wykorzystywane przez MŚP. Procedury składania wniosków nie są jasne. W tworzeniu prawa trzeba opierać się o doświadczenia ostatnich lat.

J. Audy: Niezmiernie istotny jest dostęp MŚP do zamówień publicznych. Trzeba zastanowić się jaka część zamówień publicznych powinna trafiać do MŚP.

Z. Mazej-Kukovic: Wiele przedsiębiorstw z sektora MŚP codziennie upada. Młodzi (nowi) przedsiębiorcy mają trudności z podejmowaniem ryzyka. Zauważalnym problem jest łamanie praw autorskich w Chinach i długi czas oczekiwania na patent w UE. Budżet na programy dla MŚP jest zbyt mały. Żadne działania nie będą sukcesem bez zapewnienia finansowania.

S. Kelly: Dostęp do innych rynków to dla MŚP przede wszystkim dostęp do Internetu. Zauważalnym problemem są opóźnienia wypłat spowodowane przepływem pieniędzy, które najpierw trafiają do agencji rządowych, a dużo później do przedsiębiorców. Nie widać znaczącego zmniejszenia obciążeń administracyjnych. Należy rozdzielić i opracować szczegółowy plan osobno dla mikro i małych, a osobno dla średnich przedsiębiorstw. Trzeba wspomagać MŚP, gdyż są one filarem UE.