Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014-2020) cz.IISprawozdawca J. Creutzmann: Idea tego programu zakłada:
- skupienie się na ograniczeniu biurokracji – powinna się tym zająć grupa wysokiego szczebla. Trzeba ograniczyć biurokracje wynikającą z nowych aktów prawnych;
- dostęp do finansowania. Trzeba zamknąć pewne luki na rynku. Efekt dźwigni nadaje się do zwiększenia finansowania i zwiększenia ilości miejsc pracy. 50% budżetu powinno zostać przeznaczone na tę formę finansowania;
- zagwarantowanie lepszego dostępu do rynków UE i rynków krajów 3-cich w ramach Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości (sieć w ramach programu CIP).

Jeżeli chodzi o kraje trzecie potrzebny jest help desk – o ile nie będą potrzebne na to dodatkowe nakłady. Komisja musi to wszystko przeanalizować. Trzeba również przeprowadzić analizę w programie COSME. Kryterium głównym powinna być europejska wartość dodana – pewne luki na rynku lokalnym mogą być skorygowane przez pieniądze europejskie. System ten nie powinien wyróżniać turystyki. MŚP muszą być lepiej uwzględnione w implementacji programu COSME – w związku z czym ich przedstawiciele powinni być obecni przy konsultacjach.

B. Bendtsen: COSME powinno ułatwiać dostęp do rynków i ograniczać administrację. Budżet COSME nie odzwierciedla potrzeb politycznych, gdyż jest to ok. 0,2% wieloletnich ram finansowych. 55% budżetu COSME na instrumenty finansowe to za mało. Instrumenty odnoszą sukces – powinny dostać 85% wszystkich nakładów.

P. Toia: MŚP są w stanie znacząco ożywić wzrost gospodarczy. Powinno się wspierać działania poza UE, gdyż wiele firm europejskich sprzedaje swoje produkty poza wspólnotę. Ważne są zdecydowane programy informacyjne – w tej chwili banki często są pośrednikami miedzy środkami z EBI i nie są zainteresowanie propagowaniem tego typu informacji. Jeżeli chodzi o Europejską Sieć Przedsiębiorczości – jej punkty nie są równie zdolne i równie skuteczne. Należy dobrze rozumieć jak ta sieć wygląda i jak działa.

A. Vidal-Quadras: MŚP skupiają ponad 90% wszystkich przedsiębiorstw w UE i mają duże problemy z biurokracją. Ważna jest poprawa działania Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Trzeba wzmocnić instytucje reprezentujące interesy MŚP. Potrzebne są inicjatywy sektorowe tam gdzie MŚP pobudzają PKB. Turystykę, w krajach gdzie jest jej dużo, trzeba wspierać. 55 000 € jako limit pożyczek gwarantowanych należy podnieść. MŚP powinny łączyć instrumenty finansowe krajowe i europejskie.

A. Andersdotter: Trzeba zauważyć związek PKB z turystyką również w krajach o słabym klimacie turystycznym (np. Niemcy).

Komisja Europejska: Ważne jest położenie dużego nacisku na zwiększenie konkurencyjności MŚP oraz obniżenie biurokracji. Jeżeli program COSME ma działać do 2020 to musi być elastyczny. Program SIP – powinien reagować na potrzeby rynku. Jeżeli limit 55 000 € – zostanie podniesiony – spadnie liczba przedsiębiorstw które mogą z niego skorzystać. W przypadku dostępu do rynków krajów 3-cich – Sieć Przedsiębiorczości może odegrać tutaj znaczącą rolę pod warunkiem, że zostanie ulepszona. W kontekście konsultacji z przedstawicielami MŚP – co 2 miesiące organizowane będą spotkania ze stowarzyszeniami reprezentującymi MŚP, zaś co roku zgromadzenia z członkami MŚP.

Sprawozdawca J. Creutzmann: W kwestii turystyki problem polega na tym, że jeżeli pojawi się jeden sektor – pojawią się inne segmenty, które tez będzie trzeba uwzględnić. W przypadku budżetu – 15% środków to za mało. Rada chce przeznaczyć 20% nie na wiążący poziom. Lepiej przyznać 5 mld €, ale pieniądze te niech będą przeznaczone tylko na MŚP.