Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. – pobudzenie ducha przedsiębiorczości w Europie cz.II przedsiębiorczośćSprawozdawca B. Kovacs: Certyfikaty przyznawane przy rejestracji pojazdów powinny być zunifikowane. System rejestracyjny powinien być bezpieczny i interoperacyjny. Ważny jest system wymiany informacji między państwami członkowskimi. Ważna jest zbieżność systemu z istniejącymi dyrektywami. Ważna jest kontrola i monitoring. Nowy system powinien uprościć rejestrację. Trzeba ograniczyć obciążenia administracyjne.

M.-J. Marinescu: Zharmonizowany system rejestracji przewoźników materiałów promieniotwórczych jest bardzo ważny. Ważne są kryteria w przypadku oceny. Ważne by było to jednakowe we wszystkich krajach. Definicje muszą być podobne na szczeblu narodowym. Ważne są kwestie podstawy prawnej.

A. Vidal-Quadras: W rozwoju przedsiębiorczości ważne jest uproszczenie procedur. Konieczny jest wysoki poziom bezpieczeństwa. Ważna jest czujność, zwłaszcza w przypadku kryteriów. Ważne by były one takie same w każdym kraju. Inaczej firmy będą się zwracać po aprobatę w mniej restrykcyjnych krajach.

Komisja Europejska: Potrzebne są odpowiednie szkolenia. Propozycje sprawozdawcy są bardzo dobre. System musi zacząć działać dopiero wtedy, kiedy będzie w pełni operacyjny i przyjazny dla użytkowników. Ważne by te same kryteria były stosowane we wszystkich krajach. Ważne są jednolite standardy.

Sprawozdawca B. Kovacs: Ważne, że jest konsensus.