Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. – pobudzenie ducha przedsiębiorczości w Europie cz.I przedsiębiorczośćSprawozdawca P. Rubig: Młode przedsiębiorstwa, nie starsze niż 5 lat i młodzi ludzie utworzyły 4 mln. nowych miejsc pracy. Wiele obywateli boi się zakładać własne firmy. 37% obywateli chce założyć własną działalność. Ta liczba spada. Trzeba pomyśleć nad zachętami. Trzeba zająć się kształceniem, przekształcaniem. Trzeba ludziom dać odwagę, aby zakładali własne firmy. Ważne by w szkołach podstawowych, średnich uczyło się jak tworzyć firmę. Na wszystko potrzebne są środki finansowe. Rozwiązaniem może być Europejski Fundusz Społeczny. Ważne, żeby młodzi ludzie chcieli zostawać w firmach rodzinnych. Trzeba też dawać szanse przedsiębiorcom, którzy zbankrutowali. Ważne by wspólnie dążyć do celów.

J. Anders Barea: Ważne jest organizowanie różnego rodzaju szkoleń. Dużym problemem jest kwestia kosztów kredytów. Szczególnie ludzie młodzi mają z tym problemy. Ważny jest program Erasmus. To świetny program, którego fundusze są teraz obcinane o 15%.

J. Rhode: Ważne jest promowanie przedsiębiorczości w czasie kryzysu. Ważna jest oświata i wprowadzanie do niej elementów praktycznych. Wysiłki szkół się opłacają – to się zwraca. Ważne są staże w firmach podczas kształcenia na poziomie średnim. Niezbędne są ambitne i realistyczne cele.

V. Ford: Parlament musi skupić się na przedsiębiorczości. Firmy muszą być konkurencyjne. Ważne jest finansowanie dla MŚP. Trzeba zmniejszyć obciążenie biurokracją. Trzeba zrobić jak najwięcej dla młodych przedsiębiorców. Trzeba jednak zachować ostrożność w kwestii, za które odpowiedzialne są kraje członkowskie. Pomoc i szkolenie zapewnione jest najlepiej na poziomie lokalnym. Ważny jest silny bodziec dla kultury przedsiębiorczości. Trzeba się skupić na COSME.

J. Hibner: Przedsiębiorczość jest jednym z priorytetów. Ważny jest dostęp do niskooprocentowanych kredytów. Prawo musi być jasne i powinno obowiązywać przez długi okres – 10-20 lat. Trzeba umożliwić i zachęcać ludzi do zmiany zawodu. W Stanach Zjednoczonych ludzie zmieniają zawód 3-krotnie podczas życia.

Przedsiębiorczość - istotna cecha w biznesie

Przedsiębiorczość – istotna cecha w biznesie

Trzeba pokazać młodzieży które kierunki będą dla nich ciekawe i które kierunki dadzą im duże możliwości w przyszłości – jak na przykład informatyka w której niebawem będzie brakować 2 mln pracowników.

V. Prodi: Ważna jest reindustrializacja Europy. Ważne by ludzie wiedzieli, że tworząc firmę mogą dać coś ludziom – generować zatrudnienie itd. Trzeba pamiętać, że obok zysku ekonomicznego jest coś jeszcze.

C. Trautmann: Zdolność zakładania firm jest rozwiązaniem problemu bezrobocia. Trzeba to wspierać. Potrzebne jest doradztwo. Wymiana informacji. Trzeba też pamiętać, ze wiele firm się zamyka – tym ludziom tez trzeba pomóc. Potrzebne są szkolenia. Potrzebne jest wsparcie dla młodych ludzi. I to nie tylko wsparcie finansowe, ale także doradztwo. Zamykane jest dużo małych i średnich firm w Europie właśnie dlatego, że firmy te nie miały doradztwa, popełniały błędy. Kolejna kwestią jest danie takim osobom, którym się nie powiodło drugiej szansy. Dobrym rozwiązaniem byłyby stowarzyszenia młodych liderów, którzy mogliby pomagać sobie wzajemnie. Ważne by umożliwić również młodym ludziom działalność transgraniczną.

F. Bertot: Młodzi ludzie skupiają się na tworzeniu działalności w sektorze usługach i handlu. Bardzo rzadko decydują się na produkcje i wytwarzanie różnego rodzaju dóbr. Trzeba wspierać młodych, którzy zainteresowani są rozpoczęciem działalności produkcyjnej. Potrzebne jest wspieranie kontaktów między uniwersytetami, a różnego rodzaju przedsiębiorcami.

Komisja Europejska: Erasmus jest bardzo ważnym programem. Ważna jest duża jakość tego programu, ale również ilość młodych ludzi który biorą w nim udział. Niestety budżet jest niski, co ograniczy ich liczbę. Jeżeli chodzi o średni czas, jaki jest potrzebny do założenia firmy – w tej chwili wynosi o 7 dni i ok. 350 euro. Mówimy o spółkach z. o. o. Firma nie może zacząć działać zaraz po założeniu. Przeważnie musi zdobyć różnego rodzaju licencje i pozwolenia. Toczą się prace nad tym, aby czas, w jakim będą one przyznawane nie przekraczał jednego miesiąca. Jeżeli chodzi o zakładanie kolejnej firmy w przypadku, gdy poprzednia firma zbankrutowała – należy to ograniczyć dla firm, które upadły w naturalny sposób nie z powodu nielegalnej działalności.

Sprawozdawca P. Rubig: Ważna jest metodologia i technologia. Trzeba się zastanowić, co jest do dyspozycji. Ważne by dotrzeć do właściwych ludzi. To musi być atrakcyjne, aby dotarło do młodzieży.