Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP): konkurencyjność i możliwości działalności gospodarczej cz.IV przedsiębiorczośćSprawozdawca P. Rübig: Należy wprowadzić ułatwienia w handlu międzynarodowym dla MŚP. Potrzebujemy rejestru WTO dla przepisów handlowych. Potrzebne są środki na współfinansowanie kapitału ryzyka. Trzeba kłaść większy nacisk na kształcenie i doszkalanie. W UE mamy za mało specjalistów, inżynierów, architektów. W UE postępuje drenaż mózgów. Musimy się zwracać w stronę emigrantów, tworząc pomosty kulturowe zapewniające dobre kontakty. Znakomicie sprawdza się program Erasmus dla przedsiębiorców na terenie UE i poza nią. Niezmiernie ważne dla MŚP są wsparcie techniczne oraz normy techniczne. Należy wzmocnić ochronę własności intelektualnej MŚP. Bardzo dobre i skuteczne są działania na poziomie lokalnym takie jak partnerstwa miast i regionów.

Z. Mazej-Kukovic: Należy zdefiniować rozmiar przedsiębiorstw z sektora MŚP. Trzeba stworzyć możliwość integrowania się MŚP w platformy, które dają możliwości wymiany doświadczeń.

M. Pirillo: MŚP to kręgosłup państw członkowskich i należy się skupić na wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy państwami członkowskimi w celu wspierania MŚP. Żadne wsparcie nie obędzie się bez pomocy funduszy. Bez pomocy funduszy sektor MŚP nie poradzi sobie.

V. Ford: Informacje o projektach i możliwości finansowania nie zawsze dochodzą do MŚP lub dochodzą z opóźnieniem. Często w natłoku informacji przedsiębiorcy nie mogą znaleźć tych najważniejszych dla siebie. Informacje muszą być dostarczone w sposób przejrzysty i rzetelny. Opóźnienie w płatnościach często bywa przyczyną rezygnacji ze współpracy pomiędzy MŚP i dużymi podmiotami gospodarczymi.

Komisja: Zauważalny jest problem z przepływem informacji. Administracja publiczna musi spłacać długi na czas i wypłacać środki w ciągu maksymalnie 30 dni. Wszystkie narzędzia powinny mieć taki sam cel, czyli wspieranie polityki na rzecz MŚP.

P. Rubig: Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców otrzymał 3000 wniosków. Państwa takie jak Chiny czy Arabia Saudyjska inwestują w wysyłanie młodych ludzi za granicę i zdobywanie doświadczenia i po powrocie zakładanie przez nich MŚP.