Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP): konkurencyjność i możliwości działalności gospodarczej cz.III przedsiębiorczośćM. Ulvskog: Ochrona pracowników musi dotyczyć wszystkich pracowników. Proponowana liberalizacja będzie oznaczała, iż pracownicy będą pracowali w gorszych warunkach.

J. Anders Barea: MŚP generują miejsca pracy i potrzebują zintegrowanej polityki przemysłowej w ramach strategii Europa 2020. Trzeba stworzyć dla MŚP możliwości wykorzystania rynku wewnętrznego. Należy zmniejszać obciążenia dla MŚP. Komisja Europejska musi się zastanowić jakie działania podjąć by ułatwić MŚP dostęp do rynków krajów trzecich. Trzeba te działania skoordynować.

E. Herczog: Najwięcej dla MŚP można zrobić na poziomie krajów członkowskich. Są one zobowiązane do pomocy MŚP.

S. Kelly: Większość wzrostu w UE zawdzięczamy MŚP. Przedsiębiorstwa MŚP to 98% wszystkich przedsiębiorstw. Trzeba zadbać o finansowanie. Bardzo ważna jest sieć kobiet przedsiębiorców. MŚP boją się regulacji takich samych jak dla dużych przedsiębiorstw.

V. Prodi: MŚP powinny otrzymać możliwość uniezależnienia się technologicznie od zleceniodawców. Trzeba wesprzeć MŚP w rozwijaniu własnych inicjatyw. Muszą mieć one dostęp do ośrodków badawczych.

Z. Mazej Kukovic: Należy usuwać przeszkody, które istnieją na rynku wewnętrznym. To wzmocni MŚP. Niezmiernie ważna jest też poprawa kanałów komunikacyjnych. MŚP często nie mają wiedzy o finansowaniu oraz o możliwościach komunikacji. Przedsiębiorcy potrzebują zachęty.

J. Creutzmann: Trzeba likwidować obciążenia administracyjne. Potrzeba więcej środków na program Cosme, aby odciążyć państwa członkowskie. Należy zadbać o odpowiednie implementowanie programu Cosme. Trzeba zobowiązać KE do realizacji i przeprowadzania testów dla MSP. Od wyników testów zależy dalsze postępowanie z rozporządzeniem.

Komisja Europejska: Ważny jest dostęp do rynku finansowania oraz ograniczanie obciążeń administracyjnych. Komisja pracuje nad wielojęzycznym portalem komunikacyjnym. W pełni operacyjny portal będzie w 2013 roku. Trzeba jak najlepiej wykorzystywać już istniejące struktury, usuwać luki i wykorzystywać sieć Enterprise Europe Network. Program Erasmus Mundus dla przedsiębiorców napotyka przeszkody praktyczne. Współpracujemy z Japonią, Chinami i Brazylią w tym temacie. Test MŚP jest wdrażany przez KE w sposób bardzo konsekwentny. KE chce wykluczać mikroprzedsiębiorstwa z większości aktów chyba, że zostanie udowodniona konieczność stosowania aktu do tego typu firm. Są prowadzone oceny definicji MŚP. Nie ma planów stworzenia pośredniej kategorii.

P. Rübig: Trzeba wspierać MŚP na płaszczyźnie krajowej. Trzeba chronić pracowników i zadbać, aby przedsiębiorcy zatrudniali pracowników. Gdyby każde z 25 mln MŚP zatrudniło jednego pracownika problem bezrobocia by się rozwiązał.