Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP): konkurencyjność i możliwości działalności gospodarczej cz.IISprawozdawca P. Rübig: Trzeba przyjrzeć się kwestii jak stworzyć nowe i dobre miejsca pracy. Potrzeba do tego dobrze wykształconych przedsiębiorców, także kobiet. To przede wszystkim nowe – młode przedsiębiorstwa zatrudniają nowych pracowników. Musimy działać na rzecz wzmocnienia konkurencyjności MŚP i odciążenia jej od biurokracji. MŚP potrzebuje więcej informacji o przetargach publicznych i o zapotrzebowaniu na nowe inwestycje. Przedsiębiorcy życzą sobie programów wymiany takich jak Erasmus dla młodych przedsiębiorców. Młodzi ludzie z poza UE powinni dzielić się doświadczeniem z przedsiębiorcami europejskimi, ale w tym celu potrzeba programu uznawania ich dyplomów i kwalifikacji w UE. Tu rolę odgrywa tzw. „blue card”. Należy też rozwiązać kwestie wizowe. Trzeba się zająć kwestią opodatkowania, aby uniknąć podwójnego opodatkowania. Ważne jest wsparcie gwarancji i kredytów dla kapitału ryzyka dla MŚP. Przez stosowanie naszych rozwiązań musi być osiągany efekt dźwigni. Obecnie jest dobry moment do załatwienia tych spraw, gdyż zajmujemy się ramami do roku 2020 i zastanawiamy się nad priorytetami na ten okres. Komisja ITRE musi odegrać ważną rolę jeśli chodzi o kształtowanie UE.

K. Johansson: MŚP są kolebką przedsiębiorczości i trzeba je wspierać bardziej niż kiedyś. Należy uruchomić wielojęzyczny portal nt. komunikacji. Niezmiernie jest ważne są programy Erasmus dla młodych przedsiębiorców oraz Erasmus Mundus. Poważną przeszkoda jest dostęp do finansowania, gdyż banki niechętnie pożyczają pieniądze MŚP. Potrzeba różnych modeli finansowania i stworzenia powiązań z programem Cosme i Horyzont 2020. Biurokrację i obciążenia administracyjne trzeba zmniejszać co pomoże MŚP.

R. Butikofer: Enterprise Europe Network powinien mieć silną bazę w UE co pozwoli na osiągnięcie dalszego postępu. W niektórych regionach EEN jest dobrze rozwinięty i dostępny dla MŚP, ale w innych jest tylko jedno okienko kontaktowe co utrudnia firmom wejście na rynek międzynarodowy. Obecny budżet przeznaczony na Cosme jest za mały i trzeba walczyć o jego zwiększenie. Nie można dopuścić do osłabienia definicji MŚP. Wykluczenie mikroprzedsiębiorstw z kwestii regulacyjnych nie jest dobrym rozwiązaniem. Ważny jest związek pomiędzy: innowacją, konkurencyjnością, a zrównoważonym rozwojem.

P. Toia: Należy zastosować cały wachlarz możliwości w celu pomocy MŚP. Propozycje komisji ITRE musza być natychmiast łączone z programami KE. Firmy potrzebują innowacji technologicznych oraz zarządzania. Należy pomagać MŚP w szukaniu nowych możliwości rynkowych, ograniczaniu kosztów administracyjnych, kosztów zużycia energii. Sieć pomocy i wsparcia nie we wszystkich krajach działa tak samo.

V.Ford: MŚP są niezmiernie ważne dla gospodarki. Dobrze, że PE zajmuje się obniżeniem podatków dla MŚP, ale jest to kompetencja państw członkowskich. Ważne jest także ułatwienie dostępu do administracji, zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Należy pamiętać o dużej różnorodności MŚP. Ważne jest rozróżnienie pomiędzy mikroprzedsiębiorstwami, a MŚP. Mikroprzedsiębiorstwa to takie firmy, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników. Dostęp do finansowania to klucz do rozwoju przedsiębiorstw. Część z tego można rozwiązać finansowaniem publicznym. Trzeba wspierać kreatywne rozwiązania. Dobrym pomysłem jest nagroda, ale tych, którzy najlepiej sobie radzą.