Konsekwencje działania w następstwie konsultacji z MŚP na temat dziesięciu najbardziej obciążających regulacji w UE cz.IP. Rübig: Kwestia miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach ma szczególne znaczenie. Nowe zakłady, młodsze niż pięcioletnie, zapewniają 80% nowych miejsc pracy, dotyczy to dziś 20 mln ludzi i 70% przedsiębiorców w sektorze prywatnym, ma to przełożenie na blisko 50% PKB, co więcej wpływa to także na 80% przychodów podatkowych. Europa stanowiąca 7% ludności odpowiada za 25% produkcji. Niestety wszystko to kaleczy nadmierna regulacja, co skłania przedsiębiorstwa do działań bezprawnych i wymijających. Wyliczenia podatkowe są najbardziej skomplikowane w historii i chodzi nie tylko o podatek VAT. Dlatego, wdzięcznym należy być przewodniczącemu Barosso za inicjatywę na rzecz wykonalności przepisów. W kwestii sieci szerokopasmowych trzeba pamiętać o kosztach, kiedy państwa członkowskie z jednej strony coś dotują, a później podnoszą opłaty. Lepiej tak rozbudować sieć żeby ją odciążyć i obserwować jak małe i średnia przedsiębiorstwa wykorzystują te rozwiązania. Jest wiele punktów, gdzie można angażować się bardziej aktywnie, wytyczać kierunek prac i do tych kierunków powinno należeć ograniczenie nakładów administracyjnych tak, aby skupiać się na potrzebach konsumentów, a nie biurokracji. W przyszłości konieczny jest również silniejszy system ocen po wdrożeniu takich rozwiązań. Ciekawe są również długofalowe plany, mówiące o opcjach technicznych, które mogą wnieść nowe firmy i wydział polityki wewnętrznej. Tutaj doskonałą opcją jest zapewnienie broszury informacyjnej, dzięki której można posiąść fachową wiedzę  w tej dziedzinie. Trzeba wziąć pod uwagę samozatrudnionych i małe przedsiębiorstwa, które nie będą w stanie zatrudniać nowych ludzi, jeśli okaże się, że otrzymają jedynie ulgi w istniejącej formie, a wszystko inne zmierza do stanowienia barier w zatrudnieniu. Wszystko to powoduje, że w budżecie Europy patrzy się ile nowych miejsc pracy powstaje, a ile działań prowadzi do ich eliminacji poprzez budżet, dlatego jest to tak bardzo ważny obszar regulacji.

J. Andres Barea: Ograniczenie obciążeń administracyjnych jest bardzo ważne, natomiast restrykcyjna polityka, zwłaszcza świata finansów, gdzie chodzi o finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw stanowi problem i potrzebna jest ocena oraz skutki dla MŚP – to wszystko jest bardzo ważne. W aspekcie konkurencyjności nie można pomijać podstawowych kwestii, czyli zdrowia, BHP i ochrony środowiska. Konkurencyjność powinna być pomocnicza i proporcjonalna względem wymagań, jakie Komisja powinna stawiać. Dobra jest propozycja nowej debaty na temat trudności, jakie mają MŚP i nie można zostawiać na boku tych kwestii.

K. Johansson: Często porusza się kwestię relacji z dużymi przedsiębiorstwami, ale jak wygląda ta sytuacja jeśli chodzi o małe przedsiębiorstwa? Trzeba podkreślić to zagadnienie, przede wszystkim wynikającą z tego potrzebę opracowania przepisów pozwalających na porównywanie poszczególnych kryteriów w różnych państwach członkowskich. Często małe i średnie przedsiębiorstwa wprowadzają swoje własne reguły. Jest również inne zagadnienie, chodzi mianowicie o handel elektroniczny i Internet, wykorzystywany do wymiany handlowej. Powinno się zastanowić się nad pewnymi zagadnieniami, uwzględniając konsumentów prywatnych i osoby fizyczne.