Konsekwencje działania w następstwie konsultacji z MŚP na temat dziesięciu najbardziej obciążających regulacji w UE cz.IIM. Kukovic: W aktach ustawodawczych umieszcza się dużo bardzo złożonych rozwiązań, które są zdecydowanie zbyt skomplikowane dla MŚP i wydaje się, że trzeba tutaj rozpocząć kampanię odróżniania ich od siebie, a później przyjrzeć się kwestiom wprowadzania w życie. Każdy akt ustawodawczy musi oznaczać, że staje się na miejscu kogoś innego, w tym przypadku jest to niewielki przedsiębiorca.

S. Kelly: Wydaje się, że jest tutaj jednomyślność do tego, że UE chce ograniczyć biurokrację dla MŚP i czyni to już dość efektywnie, co było bardzo podkreślane w wypowiedzi pana

Rübiga: Zastanowić się trzeba jeszcze nad tym, czy MŚP to odczują? Z tymi, z którymi prowadzono rozmowy, wynikał wniosek że firmy czegoś takiego nie potwierdzają. Należy znaleźć równowagę pomiędzy tym, co dobre i właściwe. Jasno należy stwierdzić, że UE jest jednak zbyt biurokratyczna i na pewno, jeśli uda się podjąć jakieś kroki, żeby tę biurokrację ograniczyć, to byłaby to świetna wiadomość. Przedstawiciel Komisji Europejskiej: Trzeba pogratulować sprawozdawcy świetnej pracy,
doskonały wniosek ustawodawczy, może pan liczyć na wsparcie Komisji. Na pewno jest to część walki o uproszczenie życia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP).

Niestety to nie dzieje się z dnia na dzień, wszyscy jednak działają na rzecz tego samego celu. Dwa aspekty, które na pewno trzeba rozważyć, to:

 kwestia punku 6 – należy zmienić sytuację, by rezolucja były bardziej aktualna. Komisja pragnie współpracować z Parlamentem w tym obszarze. Jeżeli chodzi o część oceny dotyczącą skutków, to pojawia się tu wiele pozytywnych informacji zwrotnych ze strony Trybunały Obrachunkowego, iż to są naprawdę najlepsze oceny skutków ze strony organizacji publicznych. Komisja stara się również włączyć do wytycznych, sugerowanych przez MŚP, tak aby każda służba w Komisji, która chce zaproponować nowy akt ustawodawczy oraz politykę, brała pod uwagę również kwestię interesów MŚP i to od samego początku.
 kwestia punktu 7 – gdzie mowa o sugestii opracowania, która już istnieje w Niemczech i opiera się o system kolorów – czerwony, żółty, zielony. Prowadzone są spotkania z europejskimi stowarzyszeniami MŚP przynajmniej trzy razy w roku. W czwartek w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie się z sześcioma, na podstawie którego ustalono program roboczy Komisji na rok 2014. Wstępnie uzyskano od stowarzyszeń około 15 propozycji programu roboczego, które uważane są za najbardziej obciążające dla MŚP w podzieleniu na dwie kategorie: priorytetowe i te mniej ważne, które mają być tylko monitorowane.